Wel of niet 2de sport?

Wel of niet mijn tweede sport laten vallen…?

Veel ouders en kinderen worstelen op een gegeven moment met de keuze om een tweede sport te laten vallen voor tennis. Wij denken echter dat een andere sport naast tennis een positief effect kan hebben op zowel de tennisontwikkeling als de persoonlijke ontwikkeling. Wel moet er genoeg ruimte zijn in het weekschema van de speler om overbelasting te voorkomen.

De KNLTB beschrijft in hun Meerjaren Opleidingsplan Tennis (MOT) 2018 op pagina 8 dat sporten ingedeeld kunnen worden in twee typen: vroege of late specialisatie. Zij geven aan dat sporten waarvoor een aantal complexe vaardigheden aangeleerd moeten worden voor de groeispurt een vroege specialisatie vereisen. Na de groeispurt zijn de fundamentele bewegingsvaardigheden en de sportvaardigheden niet meer zo goed aan te leren als ervoor. Het aanleren van deze vaardigheden op jonge leeftijd is dus heel belangrijk om goed te kunnen worden in een sport. Denk bijvoorbeeld aan kunstschaatsen. Voor sporten met een late specialisatie is deze vroegtijdige ontwikkeling van vaardigheden niet zo belangrijk. Die kan je ook op latere leeftijd goed ontwikkelen. Denk hierbij aan sporten zoals roeien of wielrennen. In dit MOT van de KNLTB staat beschreven dat voor de tennissport een progressieve ontwikkeling van alle coördinatievaardigheden essentieel is voor een sterke basis. Je kan deze vaardigheden het beste ontwikkelen in de leeftijd 6 tot 12 jaar. Jong beginnen is dus belangrijk voor tennis. Maar volgens het plan moet je niet te vroeg specialiseren, omdat dit nadelige gevolgen kan hebben zoals:

• Ontstaan van tekortkomingen in de ontwikkeling van fundamentele bewegings- en tennisvaardigheden.

• Blessures kunnen overbelast raken.

• Ontstaan van een disbalans in spierkracht.

• Grotere kans op een vroege burn-out.

• Grotere kans op vervroegd stoppen met tennis.