Het tenniskids kleurensysteem

De kleuren staan voor de balsoort en baangrootte. In onderstaand schema staat weergegeven welke leeftijd bij welke kleur hoort. Het niveau van het kind is bepalend voor de kleur waarin het speelt, vandaar dat er in het schema veel overlap in leeftijd te zien is.

KNLTB Kleurenindeling

Door naar de volgende kleur

De doorgroei naar een volgende kleur is afhankelijk van het niveau van het kind en niet enkel de leeftijd. Op basis van het niveau beslist de trainer of het kind door kan naar de volgende kleur. Op deze manier zorgen we er voor dat de kinderen qua niveau in homogene groepen trainen. Daarbij zullen we ten behoeve van de tennisontwikkeling in training regelmatig variaren in gebruik van baltype en baangrootte.


Een uitgebreid overzicht

ROOD


De basis voor de rest van je tennisleven.

Meer informatie

ORANJE


Leer samenspelen en het spel begrijpen.

Meer informatie

GROEN


De basis voor de rest van je tennisleven.

Meer informatie

GEEL


Het volledige spel op de grote baan met gele bal

Meer informatie