Inspire

Artikel 1.

Kan er op de buitenbanen niet gespeeld worden, bijvoorbeeld door weersomstandigheden, dan wordt er zoveel mogelijk uitgeweken naar een binnenbanen. Is dat niet mogelijk dan vullen we een alternatief programma in, zoals fysieke training of een theoretische sessie. In het uiterste geval halen we de training later in het seizoen in.

Artikel 1.2

Indien er uitgeweken wordt naar binnen dan wordt er een kleine bijdrage (+/- €2,5 tot €6,-) gevraagd voor de huur van de binnenaccommodatie.

Artikel 2. Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training:

  1. op de gebruikelijke tijd worden verzorgd door een vervangende trainer
  2. op een, in overleg met de trainer nader te bepalen, tijdstip worden ingehaald.

Artikel 3. Indien een cursist verhinderd is, wordt hij/zij geacht dit ten minste een dag van te voren door te geven. Indien het een groepstraining betreft, komt deze te vervallen. Bij een privé training wordt geprobeerd een inhaal-mogelijkheid te vinden binnen de periode van het zomerseizoen, dit is geen gerantie aangezien inhalen niet altijd mogelijk is.

Artikel 4. Ziekte, blessureleed of afwezigheid van een cursist heeft geen invloed op het door de cursist verschuldigde trainingsgeld. De bewuste training komt voor de zieke, geblesseerde of afwezige cursist te vervallen. Behalve als de cursist zich ten minste een dag van te voren heeft afgemeld, dan geldt artikel 3.

Artikel 5

  1. Wij delen in op basis van niveau.
  2. Mocht na aanvang van het seizoen het niveau binnen de groep niet passend zijn dan kan het zijn dat we kinderen overplaatsen naar een andere groep.

Artikel 6

  1. De betaling geschiedt per bankoverschrijving. Hiervoor sturen wij eind maart / begin april een factuur met betaallink met een betalingstermijn van 2 weken.
  2. Bij achterstand van betaling kan de tennisschool de deelname aan de training(en) uitsluiten tot het moment dat het trainingsgeld alsnog is voldaan. Deze vervallen training(en) kan de cursist achteraf niet inhalen.
  3. Bij afname van een pakket ter waarde van meer dan €500,- kan er in termijnen betaald worden. Dit kan in maximaal 3 termijnen. Per termijn wordt er €5,- administartiekosten gerekend.

Artikel 7. De cursist kan een training niet overdragen aan een derde, met uitzondering van het bepaalde in artikel 9.

Artikel 8.

Bij langdurig blessureleed kan het resterende trainingsgeld voor 70% meegenomen als budget voor besteding aan training. Dit kan ingezet worden vanaf het moment dat de speler weer instaat is om te trainen. Deze regeling geldt alleen op vertoon van een doktersbewijs.

Artikel 9.

Bij voortijdige beëindiging van de cursus door een cursist, om welke reden dan ook met uizondering van artikel 8, vindt geen restitutie plaats van het resterende trainingsgeld. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk om de trainingen over te dragen aan een derde, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer.

Artikel 10.

Het volgen van trainingen is op eigen risico. De trainers van Inspire Top Tennis kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade, verlies van spullen of lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen.

Artikel 11. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Junior Joy By Inspire.